Разкрояване, огъване и обработка на кухи квадратни и кръгли тръби и профили

Снимка с тръби и профили

Разкрояване на тръби и профили. Изработка на тръбопроводи и паропроводи. Огъване и обработка на кухи квадратни и кръгли тръби и профили: